Algemene voorwaarden

ADRES Lierse Steenweg 87 – B-2288 Bouwel
BTW 08484 481 269
TEL 0473/399.218
MAIL info@aeras.be
WEB www.aeras.be
BANK ING: BE47-363-1071599-80
BIC: BBRUBEBB

 

VERVOLGBLAD

behorende bij offerte en/of orderbevestiging algemeen => Algemene voorwaarden bij het ondertekenen van onze offerte bent u met deze voorwaarden akkoord. De werkelijke hoeveelheden worden verrekend aan de hand van de opleveringsstaat. De aangeboden prijzen voor elektrische aandrijvingen en/of bedieningen zijn:

  • inclusief montage en aansluiten enkel buiten
  • exclusief aansluiten in elektriciteit- kast van de opdrachtgever deze worden nier door ons gedaan.
  • Aansluiten van toestellen binnen gebeuren niet door ons.
  • exclusief bekabeling
  • exclusief keuring en kosten

Waarborg: 2 maanden op arbeidsloon bij gebruik onder normale omstandigheden.

Sinds 1/1/95 is de algemene Europese machinerichtlijn een internationaal wettelijk verplichting geworden. CE-REGLEMENTERING: Deze is van toepassing op geautomatiseerde machines. Het betreft specifiek verplichte persoonsbeveiliging (op aanvraag te verkrijgen) Indien uzelf de fundatiewerken uitvoert, zal automatisch na opdrachtverstrekking een plan verstuurd worden.
Bij op te boren elementen, dient opgemerkt te worden, dat de betondikte, en de staat van het beton het toelaat om onze materialen op een deskundige en verantwoorde manier te kunnen bevestigen.
Bij telefonisch verstrekte prijzen, dewelke daarna schriftelijk bevestigd worden, dient U deze te beschouwen als richtprijzen daar wij u enkel een gepaste prijs kunnen geven na het bezoek van één van onze adviseurs op de desbetreffende werf, tenzij anders vermeld. Bij schaderapporten dient u rekening te houden met : opname – administratie kosten: 62 EURO (exclusief B.T.W.) Bij opdracht vervallen deze kosten, bij géén opdrachtverstrekking zullen deze automatisch na 2 maanden aan U gefactureerd worden.

 

AFSPRAKEN : VERTEGENWOORDIGER – KLANT

Geen

 

WERKEN DOOR DERDEN:

aanduiden van piketpunten en hoogten wij zijn niet verantwoordelijk voor de scheidingslijnen aanvraag der plannen i.v.m. nutsvoorzieningen, door opdrachtgever voor aanvang der werken, 8 dagen voor aanvang der werken ter beschikking te stellen van AERAS.be, bij het ontbreken hiervan gaan wij ervan uit, dat de hekwerklijn vrij is van kabels, leidingen ed. , in het algemeen genoemd de nutsvoorzieningen.
nivelleren en egaliseren van het terrein, breedte minimaal 2 meter, afvoeren van vrijkomende grond, sloop en snoeimaterialen ondersabelen van pilasters en portalen. Snoeien, in de lijn van het hekwerk, minimaal 2 meter, Storten van fundatie: Dit kan bij ons bekomen worden aan meerpijs. Prijzen voor funderingswerken zijn obstakel vrij gerekend afvoer van puin en grond is nooit inbegrepen. De meerwerken worden gerekend: 40€/uur/man + materiaal. Herbestrating is, tenzij anders vermeld nooit ingebrepen: Dit kan in regie uitgevoerd worden aan 40€/uur/man + materiaal.

 

OPMERKINGEN:

Prijsberekening is op basis van een ononderbroken montage in zowel boven- als ondergronds obstakelvrije grond, die bovendien moet zijn gezuiverd van alle begroeiingen en andere mogelijke hindernissen over een breedte van ca. 2 m in de lijn van het te plaatsen hekwerk. Indien er wel puin en dergelijke aanwezig zijn, en /of de situatie gewijzigd wordt door bestrating, asfalt ed. zonder voorkennis te hebben genomen, volgt er een meerprijs voorafgaandelijk. Indien er tijdens de montage onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk maken de palen EXTRA aan te storten, dan volgt er een meerprijs. Dit wordt voorafgaandelijk in overleg met de opdrachtgever gedaan, en is enkel van toepassing indien dit niet is vermeld in de offerteopdracht.

Begroeiing cq winddoek wordt niet bevestigd op hekwerk met tussenpalen minder dan 60.3mm en niet op hekwerk waarvan de tussenpalen niet zijn aangestort met magere beton. De garantie vervalt bij het plaatsen van doek of afsluitende midelen om een gesloten vlak te bekomen. De geplaatse doek, vdm band, andere kan door stormwinden afscheuren of loskomen dit is niet onze verantwoordelijkheid. Het terug bevestigen van de doek nadat deze is losgekomen is volgens uurloon 40€/uur met minimum 2 personen. Interventie start telkens met een startsom van 125€.
ONZE VOORWAARDEN:
Deze prijsaanbieding is exclusief BTW: Belgisch tarief 21%, Lever- en plaatsingstermijn bij opdracht bedraagt 6 tot 14 weken, tenzij anders vermeld. Deze termijn is te rechtvaardigen exclusief regen- en vorstverlet, en jaarlijks vakanties. De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt 1 maand. De betalingsvoorwaarden: 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Elke bestelling is onderworpen aan de goedkeuring van een kredietverzekering. Algemene verkoopsvoorwaarden = v.k.v.w. bijgevoegd
Meerwerken: worden gerekend aan 40€/uur/man + materiaal. Indien deze prijsaanbieding order mocht worden, gelieve dan alle bladen getekend voor akkoord terug te zenden naar bovengenoemd adres. Heeft U interessen en wilt U meer informatie, onze vertegenwoordigers staan altijd tot U beschikking.

Handtekening Opdrachtgever,

 

 

 

Dank bij voorbaat.
Positieve groeten